Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

business consultants

Η SBLC προσφέρει στους πελάτες της επαγγελματικές υπηρεσίες, λύσεις στα μέτρα τους, χρήσιμες και κατάλληλες συμβουλές, καθώς επίσης πλήρη στήριξη, στοχεύοντας στην αξιοποίηση των ευκαιρίών και δυνατότητων για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους σε όλους τους τομείς.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες:

  • Επιλογή νομικής μορφής για νεοσύστατες επιχειρήσεις
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
  • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών
  • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις
  • Αντιπροσώπευση σε Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Ενημέρωση για νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις που είναι προς όφελος της επιχείρησης
  • Επίβλεψη και συμβουλευτική