Νομική Υποστήριξη

legal

Η SBLC, μέσω της συνεργασίας της με μερικές από τις πλέον αξιόπιστες δικηγορικές εταιρίες, προσφέρει υψηλής ποιότητας νομική υποστήριξη, σε θέματα που άπτονται του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικές υπηρεσίες νομικής υποστήριξης:

  • Προτάσεις κατάλληλης νομικής μορφής και επενδυτικού σχήματος.
  • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών νομικών προσώπων.
  • Εταιρική διακυβέρνηση.
  • Σύνταξη, έλεγχος, τροποποιήσεις συμβάσεων.
  • Νομικοί έλεγχοι για επενδυτικούς σκοπούς
  • Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αναδιάρθωσης χρέους και υπαγωγής σε πτωχευτική διαδικασία.
  • Υποστήριξη σε θέματα χορήγησης άδειας εισόδου και άδειας παραμονής στην Ελληνική επικράτεια
  • Προτάσεις μεγιστοποίησης της απόδοσης ακίνητης περιουσίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.